Miljö

Vår vision är att med hantverkskunnande och naturliga råvaror tillhandahålla en högklassig produkt med så lite miljöpåverkan som möjligt. För att uppnå detta arbetar vi enligt våra kärnvärden hållbarhet och hantverk och så klart vår miljöpolicy. Vårt hållbarhetsarbete växlade upp på allvar för 35 år sedan och vi beskriver här några viktiga händelser under årens lopp.

Hantverk

Som ett kvalitetsdrivet företag värdesätter vi kunskap i varje del av verksamheten. Sedan 1873 har vi utvecklat en verkligt unik “handkänsla” och en kunskapsbas som är svår att hitta någon annanstans. Vårt löfte till dig som kund är att dela med oss av vår erfarenhet och kunskap genom att leverera högsta kvalitet i både material och hantverk.

Hållbarhet

Det är egentligen ganska enkelt. Jorden var här före oss, inte tvärt om. Därför driver vi vår verksamhet i enlighet med de bästa miljövänliga metoderna och med stor respekt för både naturen och människan. Vi tar ansvar för vår del i naturens kretslopp och kommer fortsatt söka nya vägar att öka våra kunskaper och göra vår verksamhet ännu mer hållbar.

Åtagande

Efter mer än 150 års verksamhet har vi en unik kunskap om läder. Vi är alltid entusiastiska över att ta med den erfarenheten för att skapa nya innovationer och utveckla nya premiumprodukter tillsammans med våra kunder.

TÜV

Vegetabilisk garvning ger ett naturligt och estetiskt läder. Men ännu viktigare är att det möjliggör för oss att få vårt läder certifierat av TÜV Rheinland. Det innebär att vårt läder är testat och godkänt för att inte uppnå gränsvärden för skadliga ämnen.

View PDF

35 års miljöarbete

Vegetabiliskt garvat läder har varit i fokus hos oss sedan 1873. För 35 år sedan satte vi upp nya mål om att producera ett läder som är så naturligt som möjligt och med minsta möjliga miljöpåverkan. Detta arbete fortsätter än idag. Här är några av höjdpunkterna under resans gång.

Miljö tidslinje

1988

Ett rent vegetabilgarveri

1988 beslutade Tärnsjö Garveri att upphöra med kromgarvningen och endast fortsätta med den traditionella och hållbara vegetabiliska garvningen. Det visade sig vara ett beslut som låg före sin tid. Idag tillverkas endast fem procent av allt läder med vegetabilisk garvningsmetod.
1988

Vattenbaserade färger

1988 påbörjas arbetet med att fasa ut kemikalier med hög miljöpåverkan. Så småningom försvinner till exempel starka bindningsämnen och man fortsätter endast med vattenbaserade färger för finish.
2005

Certifierat läder

2005 börjar företaget att testa och certifiera läder hos kvalitetsinstitutet TÜV för att säkra att produkterna inte innehåller riskämnen.
2007

Från avfall till resurs

2007 börjar allt avfall från hudråvaran att tas om hand och levereras som insatsvara till bland annat fjärrvärme, biogas, jordförbättring och livsmedel.
2012

Lokal sourcing

2012 beslutar Tärnsjö Garveri om att endast använda svenska hudar för att ha kontroll på råvaran och på grund av den strikta svenska djurskyddslagstiftningen.
2014

Grönare el

2014 går Tärnsjö Garveri över till att endast använda fossilfri el.
2014

Full spårbarhet

2014 blir företaget det första garveriet i världen att bli certifierade av OCS för full spårbarhet och kan därmed erbjuda spårbart läder som ”Organic Leather 100.”
2015

Hållbara leverantörer

2015 fattas beslut om att endast välja hållbarhetscertifierade leverantörer av garvämnen.
2016

Energikoll

2016 genomför företaget en energikartläggning genom ett energinätverk som ligger till grund för ett pågående arbete med att minska energiförbrukning och utsläpp till luft
2019

Fossilfritt

2019 byter Tärnsjö Garveri från olja till fossilfri energi som minskar företagets koldioxidutsläpp till luft med 93 procent.
2022

Utvalda garvämnen

2022 fasar företaget ut vissa garvämnen och går endast vidare med dem som är odlade och certifierade. Företaget verkar sedan många år för att utveckla ett hållbart lokalt svenskt garvämne.