Visselblåsning

Visselblåsarfunktion

Tärnsjö Garveri tillhandahåller en anonym rapportfunktion för interna och externa intressenter gällande eventuella missförhållanden och oegentligheter som orsakats av aktiviteter/personer i verksamheten.

Genomförande

Rapporteringsformuläret för anmälan om missförhållanden finns att tillgå digital på hemsidan. Uppföljningen sker månadsvis. Återkoppling sker då frivilliga kontaktuppgifter finns att tillgå.

Personuppgifter är frivilliga.
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Tillåtna filformat: .bmp, .png, .gif, .jpg, .jpeg, .doc, .docx, .odt, .pdf. Max 10MB per fil.