Om oss

Om Tärnsjö Garveri

Tärnsjö Garveri har c:a 60 medarbetare. Tillsammans har dessa personer en minst sagt gedigen kunskap och erfarenhet inom vegetabilisk garvning och sadelmakerihantverk. Tärnsjö Garveri producerar årligen 700 000 kvadratfot av finaste tänkbara läder, enbart med vegetabilisk garvningsmetod och med hudar från Svenska gårdar. En stor del av lädret skeppas till våra kunder som finns inom många olika branscher över hela världen men en växande andel går även genom vår sadelmakeriproduktion och förädlas till produkter både till kunder och till våra egna kollektioner. Vi har bedrivit verksamheten på en och samma plats här i Tärnsjö sedan 1873. Produktionsmetoderna har förändrats och moderniserats men hantverkstraditionen lever kvar och överförs från generation till generation.

Det är numera knappt 5 % av allt läder världen över som produceras enligt den traditionella vegetabiliska garvningsmetoden. Den största delen produceras istället med den mer tids- och kostnadseffektiva kromgarvningen. Tärnsjö Garveri har dock med den största respekt för både produkten och naturen valt att sedan 1988 endast garva vegetabiliskt med barkextrakt samt att endast använda vattenbaserade finishprodukter. Det man får fram är en naturlig produkt med vackert och tidlöst estetiskt uttryck som fortsätter att formas och patineras.