Garveriet

Garveriet

Enligt efterfrågan från våra kunder så har vi utvecklat en helt vertikal tillverkningsprocess. Först kommer hudar från svenska gårdar in på bottenvåningen i vår fabrik. Hudarna garvas enligt väl utprövade vegetabiliska garvningsmetoder. Slutligen så bearbetas lädret av våra erfarna sadelmakare för att tillverka en del av värdens högklassigaste lädervaror.

Konservering av råhudarna

Vår vision är att vara ett miljömässigt hållbart företag. Därför har Tärnsjö Garveri alltid prioriterat att hitta de bästa råvarorna som finns att tillgå. Vi arbetar bara med svenska hudar, främst från lokala gårdar.

Spårbarhet

Vi vill försäkra oss om att vi arbetar med leverantörer som är dedikerade till hållbarhet och hög kvalitet. Varje hudparti märks med ett unikt nummer så vi kan följa upp vilken leverantör de kommer ifrån. Vårt tredjepartscertifierade spårningssystem gör det möjligt att vid förfrågan beställa läder som är spårbart ända tillbaka till ursprungsgården. Minimikvantitet för spårbart läder beror bland annat på sort och färg.

Förberedelse av huden

Först måste huden avhåras. Det görs med kalkning vilket är ett av de viktigaste stegen i lädertillverkningen. Kalkningen tar två dagar och genomförs i en roterande valk.

Skavning

De avhårade hudarna körs sedan genom en skavningsmaskin för att ta bort rester som inte kan bli läder. Samtidigt görs en renskärning av våra erfarna hantverkare för att ta bort resterande delar som inte skall vara med på det färdiga lädret. De märker också partiet med ett unikt nummer för att göra det spårbart.

Garvning

Kombinationen av vegetabiliska garvämnen har utvecklats genom ett oräkneligt antal experiment av våra kunniga tekniker. Varje typ av läder har sin egen unika blandning.

Eftergarvningen

Avkalkning, pyrning och garvning har tagit bort naturligt fett från huden och det måste ersättas. Beroende på lädertyp används olika processer. Vissa lädertyper återfettas i en uppvärmd valk, andra med vattenlösliga fetter.

Torkning

Lädret torkas sedan på olika sätt. Vissa sorter hängs upp för att lufttorkas medan andra spänns upp på ramar tills de är helt släta. Efter torkningen tumlas vissa lädersorter i valk för att bli mjuka, till exempel plymå, spalt och skoläder.

Finish

Man kan slutligen öka lädrets tålighet och förbättra texturen genom att lägga på en finish. Beroende på lädret och på kundens önskemål kan vi lägga på en miljövänlig skyddande finish och pigmentering med vattenbaserade färger.

Vi kan också prägla ytan på lädret om kunden önskar ett speciellt mönster.

Denna video är producerad av vår kund Kavat som delar våra kärnvärden om hållbarhet och respekt för naturen.