Miljö (gammal)

Miljö & Hållbarhet

Vår vision är att med hantverkskunnande och naturliga råvaror producera en högklassig produkt med så lite miljöpåverkan som möjligt. För att uppnå detta arbetar vi varje dag efter våra kärnvärden som vi kommer beskriva här nedanför.

Certifiering

Vi har alltid bedrivit vår verksamhet med stor respekt för moder natur. Redan 1988, innan hållbarhet var något slutkunderna efterfrågade, tog vi beslutet att integrera respekt för natur och miljö som ett kärnvärde i verksamheten.

Det är lätt att säga att man jobbar på ett hållbart sätt, men ibland svårare att göra det i praktiken. Vi vill i vilket fall göra hållbarhet lätt att förstå, därför certifierar vi våra produkter.

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy är ledstjärnan i vårt hållbarhetsarbetet och sätter värden och principer som styr vårt beslutsfattande. Tärnsjö Garveri förädlar uteslutande genom vegetabilisk garvning, närproducerade hudar till läder med ett minimum av resurser, med hänsyn till vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat.

Fossilfritt

Vi tror på ständig förbättring och sätter kontinuerligt upp nya mål för vår verksamhet. En verklig milsten nåddes 2020 när vår produktion gick över till fossilfri energi och vi minskade vårt koldioxidutsläpp med 93 %.

Hantverk

Som ett kvalitetsdrivet företag värdesätter vi kunskap i varje del av verksamheten. Sedan 1873 har vi utvecklat en verkligt unik “handkänsla” och en kunskapsbas som är svår att hitta någon annanstans. Vårt löfte till dig som kund är att dela med oss av vår erfarenhet och kunskap genom att leverera högsta kvalitet i både material och hantverk.

Åtagande

Efter mer än 140 års verksamhet har vi en unik kunskap om läder. Vi är alltid entusiastiska över att ta med den erfarenheten för att skapa nya innovationer och utveckla nya premiumprodukter tillsammans med våra kunder.

Hållbarhet

Det är egentligen ganska enkelt. Jorden var här före oss, inte tvärt om. Därför driver vi vår verksamhet i enlighet med de bästa miljövänliga metoderna och med stor respekt för både naturen och människan. Vi tar ansvar för vår del i naturens kretslopp och kommer fortsatt söka nya vägar att öka våra kunskaper och göra vår verksamhet ännu mer hållbar.